VMA: Transplantacija matičnih ćelija od nesrodnog davaoca

Klinika za hematologiju Vojnomedicinske akademije uradila je stotu transplantaciju matičnih ćelija kostne srži, tzv. alogene transplantacije, uzetih od davalaca koji nisu srodnici pacijentima.

Kako je saopštila Vojnomedicinska akademija, ovakve vrste transplantacija u toj ustanovi rade se od januara 2013. godine, od kada je Srbija postala članica Internacionalnog registra davalaca.

Alogena transplantacija znači postupak u kojem se kostna srž pacijenta koji je oboleo od maligne bolesti menja zdravim matičnim ćelijama uzetim od druge osobe, najčešće srodnika, poput brata ili sestre ili podudarne osobe koja nije srodnik.

Ona je često jedina mogućnost lečenja jer odgovarajućeg davaoca u porodici ima tek svaki treći pacijent.

Do 2013. godine ovakve transplatacije su rađene u inostranim centrima za transplantaciju ukoliko u zemlji nisu imali podudarnog davaoca.

Članstvom u Internacionalnom registu davalaca u Srbiji su se stvorili svi uslovi za lečenje malignih bolesti krvi oblicima transplantacije kao u inostranstvu, a medicinski tim VMA poseduje neophodno kliničko iskustvo za praćenje pacijenata nakon transplantacije.

Internacionalni registar potencijalnih davalaca kostne srži trenutno broji oko 30 miliona ljudi, a Nacionalni registar pri Institutu za transfuziju krvi Srbije broji oko 7.300 potencijalnih donora.

Davalaštvo je potpuno bezopasno i ne mora da znači da će neko ko je prijavljen u registar biti davalac, ali može da bude od presudnog značaja za lečenje podudarnog obolelog.

Ćelije se mogu uzeti iz kostne srži zdravog dobrovoljnog davaoca i iz periferne krvi.

VMA ove godine će obeležiti i 45 godina od prve alogene transplantacije kostne srži srodnog davaoca, što je bio pionirski poduhvat na prostoru Balkana.

Transplantacioni centar VMA je od 1996. godine punopravni član Evropskog udruženja za transplantaciju (EBMT), čije vodiče sledi u radu, pa su i rezultati lečenja u potpunosti uporedivi sa rezultatima inostranih centara.

Do sada je u VMA urađeno preko 1.200 transplantacija, a svake godine se radi na osavremenjavanju ovog oblika lečenja, navodi se u saopštenju.

broj komentara 0 pošalji komentar