Научни скупoви

Језик, књижевност, теорија – Јованка Калаба и Мирјана Бојанић Ћирковић

У наставку циклуса „Језик, књижевност, теорија”, у којем емитујемо снимке саопштења са истоименог међународног научног скупа који је крајем априла ове године одржан на Филозофском факултету у Нишу, можете пратити излагања Јованке Калабе и Мирјане Бојанић Ћирковић.

Рад Јованке Калабе бави се деконструктивним потенцијалом пародије, који су многи теоретичари и критичари постмодернизма истицали као кључан у посматрању овог феномена као друштвено-критички важног. Бавећи се деконструктивно-критичким ресурсима пародије, ауторка излагања ставља акценат на теорије и критичке погледе Маргарет Роуз, Линде Хачион и Роберта Фидијана, али и на разматрања из области прагматичке стилистике, која, из позиције примењене лингвистике пародију недвосмислено истичу као деконструктивно-алузивну критику друштва.

У излагању Мирјане Бојанић Ћирковић понуђена је анализа методолошких поставки посткласичне реторичке теорије наратива, при чему се нарочита пажња посвећује њиховом интересу за концепт читаоца, мултидимензионалност процеса читања и слојевитост циљева наративне комуникације. Према ауторкином мишљењу, један од кључних доприноса реторичке теорије наратива налазимо у афирмацији концепата (идеалне) наративне и (идеалне) ауторске публике, који представљају значајан искорак унутар типологије читалаца афирмисане у науци о књижевности.

Уредник: Предраг Шарчевићброј коментара 0 пошаљи коментар