Студије и огледи

Ненад Ризвановић: Читалац и процеси читања

У седмичном циклусу СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ, од понедељка 22. до петка 26. јула, можете слушати делове студије Ненада Ризвановића „Читалац и процеси читања”.

Загребачки теоретичар књижевности и гласовити уредник Ненад Ризвановић подухватио се „немогућег задатка" да одговори на питање, из перспективе теорије књижевности, шта је то читалац, односно да испита однос текста и онога ко тај текст чита. Испитује Ризвановић развијену теорију читања Џонатана Калера, који прави својеврсну класификацију типова текстова и типова читалаца, потом се усредсређује на Умберта Ека који нагласак ставља на тумачење текста, да би се вратио на марксистичкој теорији и Арнолду Хаузеру који се, пре свега, бави узајамном зависношћу рецепције и уметничке продукције.

 

Чита Душица Мијатовић
Уредник Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар