Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 10. sep 2019

20:00
Najava programa
22:15
Studije i ogledi – Lila Abu-Lughod: Pisati protiv kulture
22:45
00:15
Savremena srpska muzika
04:58
Odjava programa