Tribine i Naučni skupovi

Prenosimo izlaganja sa naučnih konferencija i tribina.

U "Tribinama" Treći program prenosi javna predavanja teorijskog, teorijsko-političkog, kulturnog, naučnog i umetničkog sadržaja.

"Naučni skupovi" donose sistematske preglede domaćih i stranih naučnih skupova, pre svega iz oblasti humanističkih nauka.

Sve epizode serijalaTribine i Naučni skupovi

Prethodne emisije

četvrtak, 18. jul 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetika u humanističkom ključu” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 16 ...

Estetika u humanističkom ključu – govori Iva Draškić Vićanović

pročitaj

sreda, 17. jul 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimak izlaganja Milanka Govedarice „Hiperrealnost digitalnih medija i divergencija od objektivne realnosti”. Izlaganje je deo ciklusa ...

Postistina u savremenom dobu – govori Milanko Govedarica

pročitaj

četvrtak, 11. jul 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetika u humanističkom ključu” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 16 ...

Estetika u humanističkom ključu – govori Saša Radovanović

pročitaj

petak, 12. jul 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganje Dragane Dimitrijević „Da li su se stari Rimljani u predizbornim kampanjama služili postistinom?”. Snimak je zabeležen na ...

Postistina u savremenom dobu – govori Dragana Dimitrijević

pročitaj

petak, 05. jul 2019, 23:43

U drugoj vešerašnjoj emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati završni deo izlaganja Eve Kamerer „Parohijalni altruizam: zašto smo skloni da verujemo u populizam?”. Snimak je ...

Postistina u savremenom dobu – govori Eva Kamerer (2)

pročitaj

petak, 05. jul 2019, 22:30 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati prvi deo izlaganja Eve Kamerer „Parohijalni altruizam: zašto smo skloni da verujemo u populizam?”. Snimak je zabeležen na naučnom ...

Postistina u savremenom dobu – govori Eva Kamerer (1)

pročitaj

četvrtak, 04. jul 2019, 22:15 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetika u humanističkom ključu” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 16 ...

Estetika u humanističkom ključu – govori Miloš Ćipranić

pročitaj

petak, 28. jun 2019, 23:40

U drugoj večerašnjoj emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati završni deo izlaganja Duška Prelevića „Le Bonova psihologija gomile i postistina”. Snimak je zabeležen na naučnom ...

Postistina u savremenom dobu – govori Duško Prelević (2)

pročitaj

petak, 28. jun 2019, 22:20

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati prvi deo izlaganja Duška Prelevića „Le Bonova psihologija gomile i postistina”. Snimak je zabeležen na naučnom skupu „Postistina u ...

Postistina u savremenom dobu – govori Duško Prelević (1)

pročitaj

četvrtak, 27. jun 2019, 22:20 Naučni skupovi

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetika u humanističkom ključu” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 16 ...

Estetika u humanističkom ključu – govori Vladimir Vujošević

pročitaj

petak, 21. jun 2019, 23:45 Naučni skupovi

U drugoj večerašnjoj emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganje Nenada Cekića „Postistina kao inverzna ubeđivačka definicija”. Snimak je zabeležen na naučnom skupu „Postistina ...

Postistina u savremenom dobu – govori Nenad Cekić

pročitaj

petak, 21. jun 2019, 22:30 Naučni skupovi

U prvoj večerašnjoj emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganje Ljiljane Radenović „Istina i postistina u doba sentimentalizma”. Snimak je zabeležen na naučnom skupu ...

Postistina u savremenom dobu – govori Ljiljana Radenović

pročitaj

Sve epizode serijalaTribine i Naučni skupovi