Noćne promenade

Ostvarenja Ernsta Beea, Johana Karla Ešmana, Aleksandra Čerepnjina i Gabrijela Pjernea.

01.05 Ernst Bee
Tragična uvertira u de molu opus 10
Izvodi Filharmonija savezne države Rajna-Palatinat pod upravom Vernera Andreasa Alberta

01.25 Johan Karl Ešman
Gudački kvartet u de molu
Izvodi kvartet Čeruti

02.00 Aleksandar Čerepnjin
Koncert za klavir i orkestar broj 4 opus 78
Izvodi pijanistkinja Noriko Ogava uz pratnju Simfonijskog orkestra iz Singapura kojim diriguje Lan Šui

02.30 Ernst Bee
Iz Odisejevih putovanja opus 6 - epizode za veliki orkestar
Izvodi Filharmonija savezne države Rajna-Palatinat pod upravom Vernera Andreasa Alberta

03.25 Aleksandar Čerepnjin
Koncert za klavir i orkestar broj 5 opus 96
Izvodi pijanistkinja Noriko Ogava uz pratnju Simfonijskog orkestra iz Singapura kojim diriguje Lan Šui

03.50 Gabrijel Pjerne
Klavirski kvintet opus 41
Izvode pijanista Žan Ibo i Kvartet Vioti

04.25 Johan Karl Ešman
Šest komada fantazija za hornu i klavir opus 6
Komadi fantazije za violinu i klavir opus 9
Izvode Dejv Li, horna, Oliver Luis, violina i Roj Houvat, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar