Noćne promenade

Kompozicije Frančeska Marije Cukarija, Jozefa Šustera, Jozefa Gabrijela Rajnbergera i Frančeska Venturinija

00.55 Jozef Šuster
Kvartet broj 1 u Ce-duru
Kvartet broj 2 u Be-duru
Kvartet broj 3 u ge-molu
Izvodi Kvartet Jozef Joahim


01.30 Jozef Gabrijel Rajnberger
Violinska sonata u Es-duru opus 77 broj 1
Izvode Tomas Šrot, violina i Pjero Barbareski, klavir


01.50 Frančesko Marija Cukari
Sonata broj 1 u De-duru
Sonata broj 2 u Be-duru
Sonata broj 3 u Ge-duru
Izvodi ansambl Muzika perduta


02.20 Frančesko Venturini
Sonata broj 9 u ge-molu
Sonata broj 2 u a-molu
Sonata broj E-duru
Izvodi barokni ansambl La Ćetra kojim rukovodi David Plantije


03.00 Jozef Šuster
Kvartet broj 4 u A-duru
Kvartet broj 5 u Es-duru
Kvartet broj 6 u de-molu
Izvodi Kvartet Jozef Joahim


03.25 Jozef Gabrijel Rajnberger
Violinska sonata u e-molu broj 2 opus 105
Izvode Tomas Šrot, violina i Pjero Barbareski, klavir


03.45 Frančesko Marija Cukari
Sonata broj 4 u a-molu
Sonata broj 6 u Ce-duru
Izvodi ansambl Muzika perduta


04.20 Frančesko Venturini
Sonata broj 5 u a-molu
Sonata broj 7 u A-duru
Izvodi barokni ansambl La Ćetra kojim rukovodi David Plantije

broj komentara 0 pošalji komentar