Naučni skupovi

Sto godina od ujedinjenja. Formiranje države i prava – govori Ljubodrag Dimić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI sredom možete slušati snimke sa konferencije „Sto godina od ujedinjenja – Formiranje države i prava”, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ljubodraga Dimića „Prosvetna politika nove države”.

Osvrćući se na stepen i stanje obrazovanja na različitim teritorijama nove države, Ljubodrag Dimić razmatra prosvetnu politiku koja je trebalo da uredi ovu oblast. Iako se o kulturi, obrazovanju i prosveti govorilo još prilikom donošenja Krfske deklaracije (1916. i 1917. godine), dakle pre povratka u oslobođenu državu, u prvoj deceniji njenog postojanja nije došlo do formiranja jedinstvenog zakona o prosveti i obrazovanju, što je vodilo tome da se u različitim banovinama nastava održava po drugačijim planovima i udžbenicima. Nedovoljna svest o značaju prosvete, izostanak jedinstvenih nastavnih programa, te mali broj škola i drugih obrazovnih ustanova, vodili su tome da se ni jugoslovenski nacionalni i kulturni identitet nikada nije konstituisao kao čvrst i stabilan među većinskim delom stanovništva nove države.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.broj komentara 0 pošalji komentar