Leopold Mocart i muzika u Salcburgu

U prvoj emisiji ciklusa o muzici u Salcburgu u 18. veku, koji priređujemo povodom 300 godina od rođenja Leopolda Mocarta slušaćete dela ovog autora i njegovog savremenika Johana Ernsta Eberlina.

Rođen u Augsburgu, u Bavarskoj, 14. novembra 1719. godine, Leopold Mocart došao je u Salcburg 1737. godine kako bi nastavio svoje obrazovanje na polju filozofije i prava na Univerzitetu u Salcburgu. Iako je studije prekinuo naredne godine, Leopold Mocart ostao je u Salcburgu do kraja života. Od 1740. godine Mocart je radio kao profesionalni muzičar, a od 1743. godine stupio je u službu kneza-nadbiskupa. Situirana između Bavarske i habzburških austrijskih zemalja, Salcburška nadbiskupija bila je uređena kao crkvena kneževina već u poznom srednjem veku, tako da je na njenoj teritoriji i duhovna i svetovna vlast bila u rukama nadležnog nadbiskupa. Leopold Mocart je na nadbiskupskom dvoru napredovao do mesta zamenika kapelmajstora, ali je pored toga bio aktivan i kao kompozitor, violinista i pedagog, objavljujući svoje kompozicije i pedagoške spise. Činjenica da je Salcburg bio pod direktnom vlašću nadbiskupa neretko je značila da je muzički kanon katoličke crkve primenjivan strože i rigidnije nego u drugim zemljama Svetog rimskog carstva nemačke nacionalnosti. Ovo se reflektuje i u nevelikom duhovnom opusu samog Leopolda Mocarta - njegova Misa brevis u Ce-duru, na primer, oslikava stariju tradiciju crkvene muzike. U opusu Leopolda Mocarta vidno je interesovanje za muzička podražavanja i tonska slikanja te su u svetovnim kompozicijama prisutni i nemuzički zvukovi. Takva je i prigodna kompozicija Muzičko putovanje na sankama koja je koncipirana u brzom smenjivanju fanfarnih i igračkih instrumentalnih stavova, a u kojoj se može čuti i zvuk zvona sa sanki.

Johan Ernst Eberlin izdvaja se kao zapaženi kompozitor, orguljaš i majstor kontrapunkta u salcburškoj katedrali u prvoj polovini 18. veka. Rođen u Jetingenu u Bavarskoj 1702. godine, Eberlin je, kao i Leopold Mocart, došao u Salcburg da studira prava, ali se ubrzo okrenuo muzici. Postao je orguljaš u Salcburškoj katedrali 1726. godine, a do 1749. napredovao je do položaja prvog kapelmajstora, stekavši opšte uvažavanje i poštovanje zarad svoje izvođačke i kompozitorske umešnosti.

Autor Srđan Atanasovski
Urednica Sanja Kunjadić

broj komentara 0 pošalji komentar