Refleksije

Igor Krtolica: Može li nešto da se dogodi?

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak, 3. i petak, 4. januara, možete pratiti tekst Igora Krtolice „Može li nešto da se dogodi?"

Polazeći od teksta koji su Delez i Gatari napisali 1984. o odjecima maja 1968. u Francuskoj (,,Maj '68. se nije dogodio"), Krtolica nastoji da analizira u kojoj meri ova dijagnoza, postavljena sredinom 1980-ih, kada je fenomen danas poznat pod imenom neoliberalizam nastajao u Americi i Evropi - važi i za našu današnju političku situaciju. Potom, autor pokazuje da su možda sami preduslovi društvene kritike i angažmana danas ugroženiji nego pre, usled novih obrazaca društvene kontrole otelovljenih u evoluciji sredstava komunikacije (pre svega televizije). Napokon, Igor Krtolica nastoji da odgovori na pitanje: pod kojim uslovima su, usled gore navedenog, društvena kritika i društveni angažman danas mogući?

Urednica Olivera Nušić.broj komentara 0 pošalji komentar