Antologija Trećeg programa

Hana Arent: Vita activa i moderno doba

U ovoj emisiji možete slušati šesto poglavlje knjige „Vita activa”, Hane Arent, koje je, u prevodu Dušana Veličkovića, štampano 1976. godine u 28. broju teorijskog časopisa Treći program.

„Kao što su klasno pripadanje i nacionalna teritorija preuzeli mesto porodice i njene svojine" – piše Hana Arent – „tako sada čovečanstvo počinje da zamenjuje nacionalna društva, a planeta Zemlja ograničenu državnu teritoriju. Ali, bez obzira na to što će da donese budućnost, proces svetskog otuđenja, koji je započet eksproprijacijom i koji karakteriše sve veći porast bogatstva, može da poprimi čak i mnogo radikalnije razmere ako se dozvoli da sledi svoj, u sebi samom sadržan zakon. Jer, ljudi ne mogu da postanu građani sveta kao što su građani svojih zemalja, a društveni ljudi ne mogu da poseduju ono što je kolektivno na isti način na koji porodični i domaćinski ljudi poseduju svoju privatnu svojinu. Razvoj društva izazvao je simultano propadanje kako javne tako i privatne sfere. Ali, gubljenje opšteg javnog sveta, što je tako značajno za formiranje usamljenog čoveka u gomili i opasno kada utiče na formiranje svetovnog mentaliteta ideoloških masovnih pokreta, započeto je sasvim jasnim gubitkom privatnog, svojinskog udela u svetu."

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar