Naučni skupovi

Sto godina od ujedinjenja. Formiranje države i prava – govori Vladimir Pavić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI sredom možete slušati snimke sa konferencije „Sto godina od ujedinjenja – Formiranje države i prava”, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U šestoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Vladimira Pavića „Nejedinstveni pravni poredak i unutrašnji sukob zakona”.

Nejedinstvenost pravnog poretka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom i Jugoslavije ogledala se u tome što su na različitim područjima nove države vladali i različiti pravni sistemi i zakonici, zavisno od imperije pod kojom su dotična područja bila pre oslobođenja. Pored običajnih prava i zakonika, na teritorijama zajedničke države važili su i ugarsko pravo, austrijski građanski zakoni, te šerijatsko pravo. Vladimir Pavić u svom izlaganju odgovara na tri bitna pitanja:

1) Kako treba oceniti nejedinstvenost pravnog poretka u novoj državi, s obzirom na vremenski kontekst i istorijsko nasleđe?
2) Da li je ono što je u državi rađeno u okviru takvog pravnog poretka bio moderan odgovor u tadašnjim prilikama?
3) Da li je nejedinstvenost pravnog poretka doprinela nejedinstvenosti države i njenom potonjem raspadu?

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar