Naučni skupovi

Filozofske godišnjice – Milanko Govedarica: Marks i Markuze

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa”, koja je u organizaciji Srpskog filozfskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa prenosimo izlaganje Milanka Govedarice o Karlu Marksu i Herbertu Markuzeu.

Određujući Karla Marksa (1818-1883) kao mislioca ekonomije, ili preciznije - kao mislioca tržišne ekonomije, a Herberta Markuzea (1898-1979) kao mislioca kulture, i to specifično pacifističke kulture, Milanko Govedarica u svom izlganju ukazuje na bitne razlike u njihovim pogledima na društvo i ljudsku egzistenciju. Težište izlaganja će biti na razmatranju Marksove distinkcije između „carstva slobode" i „carstva nužnosti" i na Markuzeovom odgovoru na nju. Autor iznosi argumente u prilog tome da je Markuzeov stav da je smisao kulture u prevazilaženju čovekove dezintegrisanosti do koje vodi tržište, a da se tegobnost rada prevladava u radosti slobodne igre, naivniji od Marksovog učenja, te da su mnogi filozofi koji su hteli da odu dalje od Marksa, zapravo pali ispod njegovog nivoa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar