Noćne promenade

Kompozicije Johana Kristijana Baha, Feliksa Mendelsona, Vilhelma Fridemana Baha i muzika sa albuma „Persl i njegova generacija”

01.00 Herni Persl
Sonata broj 3 u de molu (6.47)

Godfri Finger
Graund u de molu (3.20)

Đovani Batista Dragi
Trio sonata u ge molu (10.02)

Džon Blou
Graund u ge molu (4.09)

Godfri Finger
Svita u de molu za dve blok flaute (10.53)
Izvode: Ansambl La Revez, Benžamen Pero, teorba i Florens Bolton, viola da gamba


01.35 Johan Kristijan Bah
Koncert za čembalo u de molu (18.35)
Izvode: Entoni Helsted, čembalo i ansambl Hanoverska banda


01.55 Feliks Mendelson
Rondo briljante u Es duru opus 29 (10.32)
Koncert za klavir broj 1 u ge molu opus 25 (18.22)
Izvode: Ronald Brautigam, klavir i Kelnska akademija pod upravom Mihaela Aleksandera Vilensa


02.25 Godfri Finger
Druga sonata u De duru za violu da gamba (9.16)

Danijel Persl
Treća sonata u de molu (5.37)
Šesta sonata u ef molu (6.36)

Vilijam Kroft
Sonata u Ef duru (5.49)

Henri Persl
Sonata broj 6 u ge molu (7.33)
Izvode: Ansambl La Revez, Benžamen Pero, teorba i Florens Bolton, viola da gamba


03.00 Johan Kristijan Bah
Koncert za čembalo u Be duru (19.11)
Izvode: Entoni Helsted, čembalo i ansambl Hanoverska banda


03.20 Feliks Mendelson
Briljantni kapričo u ha molu opus 22 (10.31)
Koncert za klavir broj 2 u de molu opus 40 (21.15)
Serenada i Alegro đokozo opus 42 (12.03)
Izvode: Ronald Brautigam, klavir i Kelnska akademija pod upravom Mihaela Aleksandera Vilensa


04.05 Johan Kristijan Bah
Koncert za čembalo u ef molu (19.44)
Izvode: Entoni Helsted, čembalo i ansambl Hanoverska banda


04.25 Vilhelm Firdeman Bah
Duet za dve flaute broj 1 u e molu (11.20)
Duet za dve flaute broj 6 u Ge duru (9.58)
Duet za dve flaute broj 2 u Es duru (10.00)
Duet za dve flaute broj 5 u ef molu (8.26)
Izvode: Patrik Galoa i Kazunori Seo, flautebroj komentara 0 pošalji komentar