Studije i ogledi

Miško Šuvaković: Politika medija

U ciklusu „Studije i ogledi“, u četvrtak, 6. i petak, 7. juna, možete slušati tekst Miška Šuvakovića „Politika medija”.

Namera autora je da dijagramski postavi jednu moguću potencijalnu teoriju De-Re medija lociranu u savremenosti globalnih ekoloških, ekonomskih, ratnih i, svakako, klasnih kriza. Razmatrana je posebna situacija transformacije „slike sveta" u „događaj sveta", drugim rečima, načinjen je obrt od „prikazivanja sveta do izvođenja sveta ili izvođenja u svetu". Šuvaković u tekstu iznosi raspravu o sredstvima medijskog rada, proizvodnje i delovanja, tj. o instrumentima i njihovim konstruktivnim funkcijama. Analiziran je kontekst medijskog rada, proizvodnje i delovanja posredstvom modela dispozitiva/aparatusa. Reinterpretirana je iz „agrarne nauke" i „ratne terminologije" teorija rojeva te primenjena na novi pojam medijuma/medija. Preuzeta je i primenjena tradicionalna i moderna rasprava razlike De Dicto i De Re sudova. Na kraju rada Miško Šuvaković postavlja teoriju De Re medija u odnosu na koncepte medijuma i medija, postmedijuma i postmedija, digitalnih i postdigitalnih medija.

Tekst čita Marica Milčanović
Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar