Studije i ogledi

Debora Kuk: Adorno, Fuko i kritika Zapada

U emisiji STUDIJE I OGLEDI od ponedeljka, 29. jula, do petka, 2. avgusta, možete slušati tekst Debore Kuk „Kritička matrica”, koji je napisan kao uvodno poglavlje njene knjige „Adorno, Fuko i kritika Zapada”.

Kanadska filozofkinja Debora Kuk (rođena 1954), koja se bavi fenomenologijom, egzistencijalizmom, kritičkom teorijom i poststrukturalizmom, u svojoj najnovijoj studiji Adorno, Fuko i kritika Zapada pokazuje da kritička teorija još uvek pruža važne podsticaje i izvore za promišljanja naše turbulentne sadašnjosti. Kao što naslov knjige pokazuje, autorka posebnu pažnju posvećuje delima dvojice najvažnijih društvenih teoretičara dvadesetog veka: Teodoru Adornu (1903-1969) i Mišelu Fukou (1926-1984), zastupajući tezu da su njihove kritike društva u najbitnijim segmentima komplementarne i da se njihovi uvidi mogu uporedno analizirati. Jedan od takvih aspekata je svakako njihovo usredsređivanje na istorijske uslove - bilo ekonomske, shvaćene u duhu marksizma (Adorno) ili političke (kod Fukoa) - koji su pospešili širenje i porast rasizma i autoritarnih tendencija koje i dan danas haraju Zapadom. Interpretirajući ekonomske i političke sile koje su oblikovale naše identitete, Adorno i Fuko daju slične odgovore na staro, dobro poznato pitanje: Šta da se radi?

U tesktu „Kritička matrica" Debora Kuk prvenstveno piše o misliocima koji su uticali na Adorna i Fukoa, ali ne na osnovu biografija koje su oba filozofa oštro kritikovali kao žanr, već na temelju intervjua i eseja u kojima su se oni pozivali na velikane teorijskog mišljenja. U tom pogledu, najveću ulogu svakako ima Imanuel Kant, te autorka opsežno razmatra Kantov uticaj na Fukoovu ontologiju sadašnjosti, odnosno na Adornovu ontologiju nepravilnog stanja. Osim toga, biće reči i o uticajima i inspiraciji koji su Adornu i Fukou dolazili od Hegela, Maksa, Ničea, Frojda, Vebera i mnogih drugih.


Knjigu Debore Kuk Adorno, Fuko i kritika Zapada objavila je izdavačka kuća Verso u Njujorku 2018. godine.
Prevela s engleskog jezika Ivana Maksić.
Čitala Marica Milčanović.
Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar