Savremena srpska muzika

Odabrana dela Mirjane Živković

Rođena 1935. godine, Mirjana Živković je studirala kompoziciju na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala 1964. godine. Tokom šezdesetih godina usavršavala se u Parizu, studirajući u klasama Nađe Bulanže i Olivijea Mesijana. Godine 1976, postala je predavač na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, a od 1998. do 2001. godine bila je šef katedre za teorijske predmete na ovoj visokoškolskoj instituciji. Dobitnica je mnogih značajnih nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju nagrade „Stevan Hristić" 1964. (za Simfoniju polifoniku), prva nagrada Fontenblo Konzervatorijuma u Francuskoj 1968. godine (za Inkantacije), te nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Univerziteta umetnosti u Beogradu za njen pedagoški rad.

Pedagoški rad Mirjane Živković, kojim je znatno osavremenila nastavu muzičko-teorijskih disciplina na Fakultetu muzičke umetnosti, posebno na polju harmonije i harmonske analize, nagrađen je zlatnom plaketom i Poveljom za životno delo Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Urednica Ivana Neimarević 

broj komentara 0 pošalji komentar