Srpski na srpskom

Jerinin grad u Brangoviću, koji se nalazi sedam kilometara jugozapadno od Valjeva, jedan je od najznačajnijih ranosrednjovekovnih arheoloških lokaliteta u severozapadnoj Srbiji.

Podignut je na padinama nepristupačnog brda Branig iznad reke Gradac, zauzima površinu od tri hektara, a istraživanja su pokazala da je tu u 6. veku postojalo urbano naselje u kojem je živelo više od 700 ljudi. Nedavno su rezultati istraživanja predstavljeni na izložbi u valjevskom Narodnom muzeju, što je propraćeno i u medijima. Međutim, jedni su navodili da se ovaj lokalitet nalazi u kanjonu Gradca, a drugi da se radi o kanjonu Graca, bez D.....

Glumac: Feđa Stojanović

Urednik i voditelj: Mirjana Blažić

Naslovna strana: reka Gradac, autor: Miljan Simonović - Sopstveno delo, commons.wikimedia.org

broj komentara 0 pošalji komentar