Kompas - Francuska

Kan kan je vrsta živahnog francuskog plesa u dvočetvrtinskom taktu. Pojavio se u prvoj polovini 19. veka na balovima radničke klase na Monparnasu. Godine 1850. Selest Mogador, profesionalna igračica, osmislila je verziju kan kana u kome igračice igraju u redu, licem okrenute publici; ovaj ples će postati poznat pod imenom „francuski kan kan“. Jednu od najpoznatijih verzija kan kana nalazi se u komičnoj operi „Orfej u podzemlju“ francuskog kompozitora Žaka Ofenbaha, a popularne su i verzije Al Goldman i Bad Maneresa.

broj komentara 0 pošalji komentar