Извештаји и публикације 2019

Преглед публикација Центра за 2019.годуну

 

ПРИКАЗИ И ПРЕГЛЕДИ

1.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у децембру 2018.године

2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у 2018.години - годишњи извештај

3.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у децембру 2018.године

4.  Сузана Јовановић,  Гледаност телевизијских програма с националном покривеношћу у 2018.години - годишњи извештај

5.  Славица Јосифовић, Слушаност радија у 2018 

6.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у јануару 2019. године

7.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јануару 2019. године

8.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија и интервјуа у фебруару 2019. године

9.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у фебруару 2019. године

10. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у марту 2019. године 

11. Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у марту 2019. године

12. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у априлу 2019. године 

13. Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у априлу 2019. године

14. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у мају 2019. године

15. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у мају 2019. године

16. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно-политичких емисија с националном покривеношћу у јуну 2019. године

17. Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јуну 2019. године

18. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у првој половини 2019. године

19. Сузана Јовановић, Гледаност телевизијског програма с националном покривеношћу у првих шест месеци 2019. године

20.  

 

 

 

АНАЛИЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ СВРХЕ 

1.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у децембру 2018. године

2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јануару 2019. године

3.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у фебруару 2019. године

4.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у марту 2019. године

5.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у априлу 2019. године

6.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у мају 2019. године

7.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јуну 2019. године

8.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јулу 2019. године

9.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у августу 2019. године

10. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у септембру 2019. године

11. Милена Михајловић, Најгледаније емисије према врстама програма у октобру 2019. године

 

 

број коментара 0 Пошаљи коментар