Јавне набавке мале вредности у 2015. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Јавне набавке по новом ЗЈН

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

______________________________________________________  

________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

___________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________


____________________________________________________________

____________________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар