Јавне набавке у 2019. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

       

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

_____________________________________________

 

_________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар