Јавне набавке мале вредности у 2019. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар