Ko upravlja RTS-om

Ko upravlja RTS-om

Upravni odbor. Generalni direktor...
Programski savet

Programski savet

Programski savet Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije je savetodavni organ...
Dokumenta Upravnog odbora

Dokumenta Upravnog odbora

Poslovnik o radu Upravnog odbora JMU RTS. Zapisnici sa UO...
Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javnu medijsku ustanovu Radio Televizija Srbije...
Sporazumni raskid radnog odnosa u JMU RTS u 2018.

Sporazumni raskid radnog odnosa u JMU RTS u 2018.

Svi zaposleni u JMU RTS koji su u radnom odnosu na...
Zarade zaposlenih u RTS-u

Zarade zaposlenih u RTS-u

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije dostavila...
Statut i unutrašnja organizacija

Statut i unutrašnja organizacija

Statut RTS-a. Sistematizacija poslova Radio Televizija...
Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji...
Programski savet

Programski savet

Programski savet Javne medijske ustanove...
Dokumenta Upravnog odbora

Dokumenta Upravnog odbora

Poslovnik o radu Upravnog odbora JMU RTS...
Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javnu...
Sporazumni raskid radnog odnosa u JMU RTS u 2018.

Sporazumni raskid radnog odnosa u JMU RTS u 2018.

Svi zaposleni u JMU RTS koji su u radnom...
Zarade zaposlenih u RTS-u

Zarade zaposlenih u RTS-u

Javna medijska ustanova Radio-televizija...
Statut i unutrašnja organizacija

Statut i unutrašnja organizacija

Statut RTS-a. Sistematizacija poslova Radio...
Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji...

O Javnom servisu