НБС: Девизне резерве у јулу 11,4 милијарде евра

Девизне резерве Народне банке Србије износиле су на крају јула 11,4 милијарде евра, и веће су за 299 милиона евра у односу на претходни месец, саопштено је из НБС.

Јулски ниво девизних резерви обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 200 одсто, и око шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од критеријума којим се утврђује адекватан ниво покривености девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јула су износиле 9,54 милијарде евра, што је за 224 милиона евра више него на крају јуна и представља њихов нови највиши ниво од 2000. године.

Повећање бруто девизних резерви у јулу је у највећој мери резултат прилива по основу интервенција НБС на домаћем девизном тржишту, односно куповином девиза од банака у износу од 300 милиона евра.

Додатни допринос већем нивоу девизних резерви дали су и нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и осталим основима, са укупним износом од 81,7 милиона евра.

Наведени приливи били су више него довољни да надоместе одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и хартијама од вредности, који су износили укупно 84,4 милиона евра, као и да у потпуности амортизују негативан утицај тржишних фактора (нето 48,1 милион евра) који су обележили јул.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јулу је износио 461,9 милиона евра и био је за 11,4 милиона већи него у претходном месецу.

У првих седам месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4,17 милијарди евра.

У јулу је вредност динара била готово непромењена у односу на евро, а НБС је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 220 милиона евра у циљу ублажавања претераних дневних осцилација курса.

број коментара 0 пошаљи коментар