Које су предности електронске трговине

Усвајањем новог Закона о трговини као и изменама и допунама Закона о електронској трговини Србија постаје земља у којој се електронска трговина одвија у складу са најнапреднијим моделима који су тренутно доступни у свету, наводи се у саопштењу Владе. Решено је једно од кључних питања - могућност истицања цена у страној валути кад је реч о продаји усмереној ка глобалном тржишту, чиме је превазиђен проблем са којим се до сада ограничавао пласман робе из Србије на глобалном тржишту.

Уведени су нови пословни модели као што су електронска продавница, електронска платформа и дропсшипинг (dropshipping), наводи се у саопштењу Владе Србије.

Ове измене ће омогућити нашој привреди да лакше пласира своје производе не само у Србији, него и на глобалном тржишту.

У саопштењу се истиче да Србија постаје део групе земаља које препознају дигиталну екомонију као једн од главних покретача развоја целокупне привреде.

Нови закони препознају значај електронске трговине, која је сада дефинисана као посебан облик трговине. Отклоњене су непрецизности и недоумице у вези са продавницама и платформама које продају глобално и не познају географске границе.

Како би се повећала правна сигурност и одговорило на изазове које са собом доноси електронска трговина, први пут ће бити омогућена примена института прикривене куповине (mystery shopper), која ће значајно побољшати безбедност потрошача приликом интернет куповине. 

Решено је једно од кључних питања - могућност истицања цена у страној валути кад је реч о продаји усмереној ка глобалном тржишту, чиме је превазиђен проблем са којим се до сада ограничавао пласман робе из Србије на глобалном тржишту.

Убудуће ће бити омогућено да комплетна документација о електронској трговини буде у дигиталном облику, што је у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Измене Закона о трговини, као и измене и допунама Закона о електронској трговини, наставак су реформе домаћег законодавства са циљем побољшања пословног амбијента, на чему ће Влада Србије наставити да инсистира.

"Имамо позитивне рекације на пореске подстицаје за подршку економије знања и иновативног предузетништва, због чега је Србија данас препозната у свету као дестинација која пружа најповољније услове за развој иновативних делатности", наводи се у саопштењу.

Рад на реформи електронске трговине резултат је успешне сарадње Владе Србије са водећим компанијама дигиталне економије које годинама послују у Србији. Њихова подршка, знање и искуство били су од великог значаја у раду на овим законима.

број коментара 0 Пошаљи коментар