Комасација по жељи власника земљишта

Општина Чока је почела уређење атара, што подразумева комасацију, копање нових и чишћење постојећих канала за одводњавање и наводњавање. Комасација ће се најпре спровести у катастарској општини Чока која има 4.000 хектара, а потом у атару Остојићева.

Највећи проблем у комасацији може да буде испуњавање жеља власницима да добију сличан квалитет земље какав су и поседовали, сматра Влатко Тихи пољопривредник из Остојићева, јер је на северу Баната по овом питању стање шаролико.

„Има седам врста земље. Седам класа, што би рекли. Има доста и тешких и лаких земљишта, тако да све то утиче”, кaжe Тихи.

У општини најављују да ће комасација за катастарску општину Чока бити завршена ове године. Уз укрупњавање парцела, упоредо ће се садити ветрозаштитни појасеви и копати двонаменски канали.

„Од пољопривредника се узимају жеље. Где најбоље виде те канале, а наравно стручна лица, што се тиче тих који изводе радове комасације дају своје мишљење, да ли је то могуће”, каже Стана Ђембер, председница Општине Чока.

Уређење атара у општини Чока предвиђа и додатно уређење канала. За те намене ће из локалног буџета, у сарадњи са Покрајином, ове године бити уложено око дванаест милиона динара. Радиће се на три локације - у атару Падеја, Врбице и Остојићева.

„Биће урађено 24 километра канала. Углавном су то канали првог реда, који су и најважнији у функцији одводњавања, а и наводњавања, пошто имамо доста двонаменских канала", истиче Драган Фелбаб, директор ВП "Горњи Банат".

Предвиђено је да се у катастарској општини Чока 1.800 парцела преведе у шестсто. Предмет комасације неће бити њиве 230 власника који имају само једну парцелу на своје име.

број коментара 0 Пошаљи коментар