Otvorene ponude za prodaju akcija Komercijalne banke

Na tenderskoj prodaji akcija Komercijalne banke otvorene su tri obavezujuće ponude.

U roku previđenom javnim pozivom, u procesu tenderske prodaje akcija Komercijalne banke a.d. Beograd, koje su u neposrednom vlasništvu Republike Srbije, podnete su tri obavezujuće ponude, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Tenderska komisija Ministarstva finansija otvorila je prispele ponude u prisustvu ponuđača u drugoj fazi tenderskog postupka.

U saopštenju se objašnjava da je suština javnog otvaranja prispelih obavezujućih ponuda da se konstatuje blagovremenosti podnetih ponuda, kao i njihova potpunost – odnosno da ponude sadrže sve neophodne elemente propisane u ovoj fazi tenderskog postupka.

Komisija je konstatovala da su prispele tri ponude u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom, kao i da su kompletne.

Naglašava se da će narednim danima resorno ministarstvo, uz asistenciju finansijskog savetnika, analizirati i pravovremeno oceniti dostavljene obavezujuće ponude.

Kvalifikovani ponuđači će biti obavešteni o rang-listi, a podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno će biti dostavljen i poziv da pristupi pregovorima, zaključuje se u saopštenju.

broj komentara 0 pošalji komentar