Copyright

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta PTC bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje RTC-a. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava RTS i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta RTS moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.rts.rs/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.