Дете и математика

Многа деца имају тешкоће у учењу а многи имају тешкоће искључиво у подручју математике. Природа тих тешкоћа је различита. Један ученик често греши у самом рачуну, други обавља задатак исправно, али веома споро, док трећи, данас све ради исправно, а сутра му ништа не полази за руком.

Ипак, има ученика који дуго у свом учењу не могу овладати аритметичким и математичким вештинама или нису у стању применити усвојена знања у практичним животним ситуацијама. Велики број деце осећа одбојност и страх према свему што подсећа на математику. Узроком неуспеха може бити и дететов страх од математике.

Страх се може појавити после неког конкретног непријатног доживљаја или да настане услед немогућности да дете прати одређено градиво из математике. Тај страх постепено расте и потпуно паралише, тако да се ученик осећа изгубљеним јер не може да разуме оно што предавач објашњава. Дете мисли и осећа да је математика веома тешка и избегава све што је са њом у вези. Код решавања математичког задатка дете се унапред осећа беспомоћно и неуспешно, губи самопоуздање и због таквог емоционалног стања не може решити задатак. Знамо да математика као наука, захтева континуиран рад и повезивање појмова, и уколико се изгуби "нит" настају потешкоће и проблеми у разумевању.

Матофобија, односно страх од математике, данас је веома актуелна појава која се непрестано шири и поприма озбиљне клиничке облике. Због тога матофобију сада сматрају посебном проблемом у учењу математике. Како су тешкоће у учењу математике присутне код деце с различитим степеном интелектуалног развоја, број ученика неуспешних у математици веома је разнолик. Узроци тешкоћа су многобројни, зато и  не постоји само једно објашњење нити само један пут помоћи. Свако поједино дете је јединствени случај који захтева детаљну анализу природе тешкоћа, и њихових могућих узрока.

Тешкоће које дете може имати у решавању математичких задатака се не подуда с његовим општим интелектуалним способностима. Тако, без обзира на високи степен интелектуалних способности, неки ученик може имати огромне тешкоће у усвајању аритметике или геометрије, функције,... Дакле, тешкоће у учењу математике испољавају се на много различитих начина, а када детету није на време пружена помоћ, проблеми прелазе у касније узрасте.

Објашњење узрока и механизама бројних тешкоћа у математици није једноставно. Представници разних струка дају објашњења али са становиштва својих наука. Неуролози тумаче тешкоће у математици у терминима лаког или умереног одступања у раду мозга или закаснелог формирања одређених виших функција кортекса. Таква одступања могу бити узрокована кашњењем дететовог развоја, неравномерним развојем или каснијим оштећењем здравих делова мозга због болести. Било које заостајање у когнитивном развоју детета или неразвијеност когнитивног мишљења могу бити узрок великих тешкоћа у учењу математике.