Počinje „Beogradska šaka“

U četvrtak, 24. oktobra, u 18 sati, u Galeriji nauke i tehnike SANU biće otvorena izložba povodom sto godina od rođenja akademika Rajka Tomovića, našeg značajnog naučnika.

Rajko Tomović bio je profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, konstruktor prvih specijalnih računara za rešavanje diferencijalnih jednačina, idejni tvorac „Beogradske šake“ - prve u svetu, aktivne multifunkcionalne petoprste proteze ljudske šake sa povratnom spregom.

U svom naučnom radu bavio se multidisciplinarnim istraživanjima veštačke inteligencije i biotehnikom.

Profesor Tomović radio je u Institutu Vinča, a zatim u Institutu Pupin, nakon čega je prešao na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na svakom od ovih mesta generisao je tim koji se kasnije razvio u svetski poznati centar u oblastima digitalne elektronike, informaciono komunikacionih tehnologija, humanoidne i industrijske robotike, biomedicinske i rehabilitacione tehnike, itd.

Na njegovim idejama je formirano, u skladu sa svetskim trendovima, Jugoslovensko društvo za elektroniku, telekomunikacije, automatiku i nuklearnu tehniku (ETAN) koje je pored ostalog organizovalo redovne godišnje internacionalne konferencije .

U tom vremenu u kom se u oblasti elektrotehnike živelo i stvaralo između dve konferencije ETAN-a, Rajko Tomović je uspeo da okuplja i vodeće stručnjake iz sveta, sa Istoka i Zapada, kako bi razmenili svoja iskustva boraveći na istom mestu.

Tokom godina istraživačkog rada, intenzivno je sarađivao sa istaknutim naučnicima sa prestižnih svetskih univerziteta.

U saradnji sa akademikom Miomirom Vukobratovićem napisao je prvu knjiry u svetu na temu nelinearnih sistema.

Verovao je da se mnoga rešenja za probleme u robotici mogu naći u prirodi i bio je propagator kibernetike.

Bio je redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 1981. godine, i Srpske akademije nauka i umetnosti od 1991. godine.

Profesor Norman Kaplan, direktor Američke nacionalne fondacije za nauky je 1984. godine akademika Rajka Tomovića nazvao „renesansnim naučnikom“.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">