Godinu elektrohemije u Srbiji uveličaće ugledni svetski naučnici

Trinaest naučnih i stručnih organizacija donelo je zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji. Tokom naredne godine biće organizovan niz događaja koji će kulminirati sastankom Međunarodnog elektrohemijskog društva u Beogradu, a značajan gost biće ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, Stenli Vitingem.

U petak, 29. novembra, na Tehnološko-metalurškom fakultetu, predstavnici 13 naučnih i stručnih organizacija potpisali su zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji, u želji da upoznaju najširu javnost u Srbiji sa elektrohemijom i motivišu mlade da se bave ovom perspektivnom i veoma važnom naukom.

Zahvaljujući velikom zalaganju i rezultatima srpskih elektrohemičara, Beograd će od 30. avgusta do 4. septembra 2020. godine biti domaćin 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskog društva (The International Society of Electrochemistry), na kojem će se okupiti najugledniji svetski istraživači iz ove oblasti, uključujući i ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za hemiju, Stenlija Vitingema.

Tokom 2020. u Srbiji će biti organizovani i brojni događaji koji će predstaviti značaj elektrohemije u savremenom svetu i upornost istraživača u pronalaženju snažnih, pouzdanih i jeftinih alternativnih izvora energije, koji su, između ostalog, doveli do razvoja danas nezamenjivih litijum-jonskih baterija, a naučnici najzaslužniji za njihov razvoj – Džon B. Gudinaf, M. Stenli Vitingam i Akira Jošino, dobili su Nobelovu nagradu za hemiju 2019.

Elektrohemijska nauka u Srbiji odavno postiže značajne rezultate

Od prvih eksperimenata koje je krajem 19. veka izvodio profesor Sima Lozanić, preko profesora Pante Tutundžića i akademika Aleksandra Despića, Dragutina Dražića i Milenka Šušića, koji su bili začetnici i osnivači takozvane Beogradske elektrohemijske škole sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, do brojnih današnjih elektrohemičara izniklih iz te škole, srpska elektrohemija je bila planetarno prepoznatljiva i dala je izuzetan doprinos ukupnom razvoju ove nauke u svetu.

Potpisnici Deklaracije su: Društvo fizikohemičara Srbije (DFHS), Društvo za istraživanje materijala Srbije, Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Institut za nuklearne nauke Vinča (INN Vinča), Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti (ITN SANU), Inženjersko društvo za koroziju (IDK), Savez hemijskih inženjera Srbije (SHI), Srpsko hemijsko društvo (SHD), Tehnološko-metalurški fakultet (TMF), Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKOZAM), Fakultet za fizičku hemiju (FFH) i Centar za promociju nauke (CPN). 

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">