Čitaj mi!

Od deponije do zelene oaze - U Trsteniku akcija rešavanja eko-problema

Otpad u fabrikama koje su bile u stečaju ili predmet privatizacije višedecenijski je problem, čije je rešavanje pokrenulo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Posle „Svetlosti" iz Bujanovca i novosadskog „Hinsa", na red su došli i pogoni Prve petoletke u Trsteniku.

Fabrika tehnološko-metalurške obrade u Trsteniku bavi se termičkom obradom, zaštitom i bojenjem metala, tokom čega nastaje i opasni otpad.

Oko pet tona mulja, taloga hroma, cinka, aktivnog uglja i smole bezbedno je skladišteno, a do kraja oktobra biće i uklonjeno.

„Drago nam je što nas je država prepoznala da rešimo taj istorijski otpad, a inače, prioritet bi nam bilo novo postrojenje za preradu otpadnih voda. S obzirom da se bavimo galvanizacijom -  puno je preparata, koristimo i te eko-preparate, pratimo te evropske regulative, ali postrojenje za preradu otpadnih voda nam je neophodno“, rekla je Olivera Pešić, direktorka Galvanske zaštite PTT TMO A.D. Trstenik.

Uz podršku Ministarstva za zaštitu živbotne sredine, u Opštini Trstenik istorijski otpad biće uklonjen sa pet lokacija nekadašnje Prve petoletke.

„Država po prvi put čisti kompletne lokacije, do nultog stanja, kada govorimo o otpadu. U prethodnom periodu se čistilo parcijalno, jedna po jedna vrsta otpada, i nikada nismo mogli da kažemo i konstatujemo inspekcijskim nadzorom. Ovo je kompletno očišćeno, ovde više nema opanosti. Ono što je važno za građane Trstenika jeste da su oni kao grad u planu za izgradnju velikog prečistača za otpadne vode, u saradnji sa KFW bankom, i to je jedan od kapitalnih zelenih projekata koji će se planirati", izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Sa 77 miliona dinara država je pomogla i da Trstenik otpočne rešavanje problema nesanitarne deponije „Osaonica" na kojoj se godišnje skladišti 10.000 tona komunalnog otpada.

„Druga faza predviđa sanaciju i rekultivaciju dve trećine tela deponije dok će se u ostatku, na sanitaran način, izgradnjom jedne sanitarne kasete odlagati otpad po svim ekološkim standardima. U planu je da Opština Trstenik pređe na regionalnu deponiju u Kraljevu, i u tom trenutku, kada se budu stekli uslovi, mi ćemo pristupiti i toj terminalnoj fazi, u potpunosti zatvoriti ovu deponiju i ovu površinu od sedam hektara rekultivisati, i učiniti je jednom zelenom oazom", rekla je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Završetak radova na deponiji „Osaonici" planiran je krajem marta naredne godine.