Čitaj mi!

Kad nam je potreban sudski tumač za engleski jezik

U mnogim prilikama potreban nam je sudski tumač za engleski jezik. Svaki put kada nekoj zvaničnoj instituciji treba da predamo prevod dokumenata na engleskom jeziku, od nas se zahteva da prevod bude overen. Pečat sudskog tumača je garancija da je prevod u potpunosti veran originalnom tekstu. Takođe, sudske tumače angažujemo i za druge poslove prevođenja, pošto su oni najbolji u svojoj struci.

Usluge koje nudi sudski tumač za engleski jezik odnose se na sve vrste pisanih i usmenih prevoda. Možemo im se obratiti bez obzira na to da li je neophodno da prevod bude overen. Međutim, kada je potrebno da se prevede neki dokument koji se prilaže sudu, ili nekoj drugoj ustanovi, tada nemamo izbora, već da se obratimo ovlašćenom sudskom tumaču.

Iskustvo u nekoj oblasti ima značajnu ulogu u brzini izrade prevoda. Iako prevodilaca za engleski ima mnogo, nisu svi oni ujedno i sudski tumači. Da bi neko dobio ovo zvanje, potrebno je da ispuni više kriterijuma.

Činjenica da je neko sudski tumač za engleski ili neki drugi jezik, govori puno o toj osobi. Pre svega, ova titula znači da je reč o vrhunskom jezičkom stručnjaku i poznavaocu pravne terminologije. Dalje nam govori da je to sigurno prevodilac sa višegodišnjim iskustvom.

Sam naziv sudski tumač navodi na pogrešnu asocijaciju, a to je da se ta osoba bavi isključivo pravnim spisima i dokumentima.

Osim presuda, žalbi, molbi, zahteva, ugovora i drugih dokumenata koji prolaze kroz sudske predmete, prevodioci, tj. sudski tumači za engleski prevode tekstove koji nisu vezani za pravo. Čak i pravna dokumenta nemaju u sebi samo stručne termine iz ove oblasti.

Sadržaj može biti raznolik i ticati se raznih životnih sfera. Tako da sudski tumač treba dubinski da poznaje jezičke strukture, da se vešto snalazi u raznim jezičkim registrima i da barata rečima, izrazima i stručnim terminima iz raznih oblasti.

Kako se postaje sudski tumač za engleski? U današnje vreme mnogi se bave prevođenjem tekstova sa i na engleski jezik. Ipak, da biste se bavili ovim poslom trebalo bi da po obrazovanju budete filolog ili da uprkos tome što imate diplomu nekog drugog fakulteta, odlično koristite jezik i umete da razgraničite greške od pravilne upotrebe.

Zato mnogi prevodioci žele da postanu sudski tumači, jer na taj način sebe mogu da izdvoje iz mase prevodilaca. Ne samo da mogu da se bave izradom overenih prevoda, već im samo zvanje sudskog tumača otvara više vrata i daje im prednost u odnosu na one koji to nisu.

Međutim, nije lako postati sudski tumač. Naime, treba sačekati da se raspiše konkurs za nove sudske tumače za engleski jezik. Uslovi konkursa se mogu menjati, ali oni se obično odnose na to da osoba mora da ima završen Filološki fakultet, smer anglistika i da iza sebe ima minimum pet godina iskustva u prevođenju.

Takođe, neophodno je dokazati svoje poznavanje pravne terminologije. Da li je moguće da se na konkurs prijavi neko ko ima stečeno visoko obrazovanje, ali ko nije filološke struke? Postoji i ova mogućnost, ali u tom slučaju kandidat podleže proveri znanja pred komisijom.

Engleski jezik je najrasprostranjeniji u međunarodnoj komunikaciji. Ako treba da razgovarate sa strancem, čiji maternji jezik ne znate, prvo što ćete pokušati jeste da mu se obratite na engleskom, u nadi da će vaše i njegovo znanje jezika biti dovoljno da se sporazumete.

Mladi naraštaji koji žive u doba interneta još više su svakodnevno izloženi engleskom jeziku. Deca ga veoma rano uče, samostalno, gledajući crtane i igrane filmove i serije.

Takođe, mladi prate sadržaje na društvenim mrežama, od kojih je dobar deo na engleskom jeziku. Svako ko ima smisla za jezik i ko upija nove reči slušajući, ne može a da ne nauči engleski u izvesnoj meri, samo zahvaljujući sadržajima u medijima i na internetu.

Mnogi roditelji se hvale kako njihovi desetogodišnjaci gledaju filmove bez prevoda ili igraju igrice koje su na engleskom i zahtevaju stalnu interakciju.

Među malim gejmerima ima i onih koji igraju igrice onlajn i razgovaraju sa svojim saigračima na engleskom jeziku. Slično je i sa starijim generacijama. Učenje engleskog u školi samo je upotpunilo znanje koje se svakodnevno sticalo kroz jak globalni kulturni uticaj.

Samim time, mnogi misle da dovoljno dobro znaju engleski jezik i da sami mogu da prevode tekstove za lične ili poslovne potrebe. Ukoliko prevod ne treba da bude overen, umesto da angažuju stručnog prevodioca ili sudskog tumača, sami se upuštaju u prevođenje brošura, projekata, reklamnog materijala, veb-sajtova, radnih biografija, propratnih pisama i slično. U nekim situacijama sopstveno znanje je dovoljno.

Međutim, mnogo je isplativije i praktičnije angažovati prevodioca. Na taj način, eliminisaćemo greške i uštedećemo vreme. Materijal prezentovan na engleskom učiniće da delujemo profesionalnije, pošto je sve lepo sročeno i gramatički tačno prevedeno. Iako nam stranci ne zameraju kad u govoru pravimo greške, pisana reč je pisana reč.

Na primer, ako svoj proizvod ili uslugu želite da plasirate u inostranstvu, ne treba ni trenutka da se dvoumite da li da za prevođenje reklamnog sadržaja angažujete prevodioca ili još bolje, sudskog tumača za engleski.