Ноћне променаде

Остварења Ота Олсона, Хавергала Брајана и Ханса Хубера

01.00 Ото Олсон
Симфонија у ге молу опус 11
Изводи Симфонијски оркестар из Јевлеборга под управом Матса Лиљефоша


02.00 Ханс Хубер
Концерт за клавир и оркестар број 1 у це молу опус 36
Изводи Филхармонија из Штутгарта под управом под управом Михаила Јуровског, а солиста је Ден Френклин Смит


02.30 Хавергал Брајан
Циклус песама за глас и клавир Душа од челика
Изводе баритон Брајан Рајнер Кук и пијаниста Роџер Вињол


03.20 Ханс Хубер
Концерт за клавир и оркестар број 3 у Де дуру опус 113
Изводи Филхармонија из Штутгарта под управом под управом Михаила Јуровског, а солиста је Ден Френклин Смит


03.50 Хавергал Брајан
Прелудијум Машта Џона Дауленда и двострука фуга
Четири минијатуре за клавир
Прелудијум и фугa у це молу
Прелудијум и фугa у де молу
и Де дуру
Песме за глас и клавир: Земља снова, Птице и Оскрнављено светилиште