Гозба

КЛАСЕ, ЕЛИТЕ И КЛАСНО ДРУШТВО

Према Марксовом учењу, друштвена класа одређена је као група људи коју карактерише заједнички однос према средствима за производњу. У том погледу две су главне класе које чине модерно капиталистичко друштво:

1. Капиталисти као поседници средстава за производњу и владајућа класа
2. Радничка класа као експлоатисана од стране прве и која зарађује за живот тако што им продаје свој рад.
Подела на класе у друштву може се теоријски одредити и на други начин. Тако нпр. може да се говори о вишој и средњој класи, при чему се често "заборавља" да то имплицира и постојање ниже класе крајње сиромашних људи.
Међутим, управо та импликација јесте једна од главних одлика савременог капиталистичког друштва.
О проблему друштвених класа разговарамо са Владимиром Вулетићем, професором на Филозофском факултету у Београду.

Аутор и водитељ емисије: Александар Лукић  

број коментара 0 Пошаљи коментар