Мишко Шуваковић

Мишко Шуваковић "Уметност и политика - Савремена естетика, филозофија, теорија и уметност у времену глобалне транзиције"

Књига Мишка Шуваковића разматра један (савремени) сегмент политичког контекста уметности, указујући на то колико су критички или ангажовани модели важни за шире разумевање историјског тренутка, а често релевантни и за критичку валоризацију самог дела. 

У књизи "Уметност и политика" се говори о односима савремене уметности спрам глобалних промена у свету. То значи да аутор није улазио у анализе локалне (политичке) сцене, уколико није реч о рефлексијама тих глобалних кретања. Реч је о уметничким праксама које су развијане после пада Берлинског зида. Глобална транзиција указује на свет у коме не постоји стабилан друштвени, културални или уметнички поредак, већ, пре свега, многострукост нестабилних, отворених, номадских, кризних и флексибилних догађаја који се могу препознати као тренутне међурелације уметности и друштва.

У 16 поглавља се презентују и инетрпретирају битни проблеми савремене постмедијске уметности: појам савремене уметности, критика аутономије уметности, критика аутентичности стварања уметничког дела, карактер људског рада у уметности, односи уметности и моћи. Нарочито су тумaчена сећања на холокауст, грађански рат у Либану, комунизам. Презентоване су праксе савремених уметничких продукција у домену инсталација, перформанса, предавачког или теоријског перформанса, плеса, нових медија, филма, фотографије, видеа. Интерпретиране су појаве уметничког активизма, презентовања феноменологије насиља и тероризма у савременом свету, те функције самоорганизовања и самообразовања у савременој уметности.

Гост емисије биће проф. др Мишко Шуваковић, декан Факултета за медије и комуникације.

Уредник и водитељ Знакова: Сава Ристовић.

Насловна страна: Балинт Сомбати ''Кофер'', 1997. 

број коментара 0 Пошаљи коментар