1001 Траг - Пролазе ноћи мучим се ја - Звонко Богдан

„Пролазе ноћи, мучим се ја” је један од бројних композиторских бисера Марка Нешића (1873–1938). Не бисмо погрешили ако бисмо рекли да је Нешић најизвођенији композитор у области народне музике у првој половини 20. века. Овој теми посвећујемо реч више у данашњој рубрици „1001 траг”, у којој уживамо и у гласу Звонка Богдана.