Винил - Низамски растанак - Циганска капела Душана Попаза

Мелодију „Низамски растанакˮ слушамо у извођењу Циганске капеле Душана Попаза. Снимак је начињен двадесетих година 20. века.