1001 Траг - Уранила девојчица - Анђелка Говедаровић

Говоримо о песнику Јовану Грчићу Миленку (1846 – 1875), чији су неки од стихова пружили основу појединим компонованим песмама у народном духу. Такав је случај са његовом песмом „Убијени голубˮ, познатијом под називом „Уранила девојчицаˮ, коју слушамо у интерпретацији Анђелке Говедаровић.