1001 Траг - Казуј крчмо џеримо - Уснија Реџепова

Говоримо о чувеној нишкој крчми „Џеримаˮ, опеваној у песми „Казуј, крчмо, Џеримоˮ. Песму слушамо у извођењу Усније Реџепове.