1001 Траг - Христе Боже - Никола Урошевић Геџа

О песми „Христе Божеˮ Стевана Стојановића Мокрањца говори један од њених интерпретатора, Никола Урошевић – Геџа.