Компас - Музика Анда

Музику Анда карактерише аутохтони звук. Изводи се искључиво на селу и у оквиру сеоских заједница на дувачким и ударачким инструментима. Поникла је из традиционалних културних и духовних вредности. Карактерише је колективни дух и осећај заједништва.