Компас - Француска - кан кан

Кан кан је врста живахног француског плеса у двочетвртинском такту. Појавио се у првој половини 19. века на баловима радничке класе на Монпарнасу. Године 1850. Селест Могадор, професионална играчица, осмислила је верзију кан кана у коме играчице играју у реду, лицем окренуте публици; овај плес ће постати познат под именом „француски кан кан“. Једна од најпознатијих верзија кан кана налази се у комичној опери „Орфеј у подземљу“ француског композитора Жака Офенбаха, а популарне су и верзије Ал Голдмана и Бад Манереса.