Компас - Северна Македонија

Северна Македонија има богату традицију фолклора и народне музике, чији се особити ритмови, мелодика и сензибилитет имплементирају и у жанр забавне музике. Слушамо одабране музичке нумере кoje изводe Тоше Проески, Лаза Ристовски и група „Леб и сол“.