Добро јутро децо - Читаграм: Усмено препричавање слике

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 1. разред лекцију „Усмено препричавање слике“.