Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 27. okt 2021

20:00
Najava programa
21:20
Savremena srpska muzika – Kompozicije Milice Đorđević
22:45
23:45
Hans Magnus Encensberger: ciklus stihova Istorija oblaka
23:55
Explosions in the Sky: muzika za dokumentarni film „Big bend”