Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 12. jun 2019

20:00
Najava programa
20:02
Majstori baroka
22:00
Studije i ogledi
22:45
Džez
23:45
Imaginarna edicija
00:15
Muzika za film
04:58
Odjava programa