Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 09. jun 2019

20:00
Najava programa
21:40
Sublimne frekvencije – Album I Am Easy to Find sastava D Nešenal
22:10
Radionica zvuka – I. Čolić Jovanović, A. Jovanović: Anaklodija
04:58
Odjava programa