Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 29. avg 2019

20:00
Najava programa
21:15
22:40
Kruševačka filozofsko-književna škola – Govori Radivoje Kerović
23:47
Refleksije – Dragan Prole: Ničeovi trubaduri
04:58
Odjava programa